Interiérový dizajn a zmena dispozičného riešenia

  • poskytnutie poradenstva pri zmene dispozičného riešenia bytu; návrh fasády domu
  • poskytnutie poradenstva pri zmene dispozičného riešenia bytu + vypracovanie návrhu zmeny dispozičného riešenia bytu,   spolu s vypracovaním  zmien rozvodov  vykurovania, elektroinštalácie, vody;
  • poskytnutie poradenstva pri zmene dispozičného riešenia bytu + vypracovanie návrhu zmeny dispozičného riešenia bytu, spolu s vypracovaním zmien rozvodov vykurovania, elektroinštalácie, vody + vypracovanie návrhu interiéru + 3D štúdie: výber podláh, obkladov a dlažieb, zariaďovacích predmetov, kuchynskej linky, vyhotovenie návrhu stropov a stien, kompletné zariadenie každej miestnosti v byte, alebo jeho časti + výber dodávateľov + nákup vybraného zariadenia = vyhotovenie "na kľúč"

KROK 1 

Na počiatočnom stretnutí zanalyzujeme súčasný stav Vášho interiéru, resp. predstavy nového domu.

Spíšeme Vaše predstavy, preferovaný dizajnový štýl, obľúbené farby a plánovaný rozpočet.

Zameriame skutkový stav  súčasného interiéru.

Na základe týchto poznatkov Vám bude vytvorená dokumentácia ako podklad k vykonaniu Vami stanovených zmien. 

Vzájomne si odsúhlasíme dobu spracovania dokumentácie.

KROK 2

Na základe Vami dodaného alebo nami vypracovaného pôdorysu pôvodného stavu pripravíme cenovú ponuku, Zmluvu o dielo a stanovíme zálohu podľa typu, výmery miestností a celkového rozsahu prác.

Následne vypracujeme dokumentáciu navrhovaných zmien stavebných konštrukcií a iných potrebných stavebných zásahov.

KROK 3

Poskytneme odbornú pomoc pri výbere nábytku, materiálov, farieb a dekorácií.
Odporučíme Vám vhodných dodávateľov a zhotoviteľov.
Vypracujeme designboardy, v prípade potreby rezopohľady a 3D štúdie, resp. 3D vizualizácie Vášho budúceho interiéru.